Criza noastra imobiliara cea de toate zilele.

  • Home
  • Uncategorized
  • Criza noastra imobiliara cea de toate zilele.

In ultima vreme au inceput sa apara din ce in ce mai multe articole care au ca scop demascarea managementului prost si esecul unor inginerii financiare care stau la baza crizei generale si particular la baza crizei imobiliare in care teoretic ne aflam.Un astfel de articol regasim  publicat pe reportervirtual.ro: “La baza crizei economice pe care o travers?m stau dobânzile mici ?i lejeritatea cu care institu?iile financiare americane au împrumutat bani oricui dorea s?-?i cumpere o cas? f?r? s? verifice dac? ace?tia pot returna împrumutul. În decurs de doar câ?iva ani, pre?urile locuin?elor au explodat, acestea devenind tot mai pu?in accesibile. Pentru ca industria împrumuturilor imobiliare s? nu se blocheze, b?ncile au trebuit s? scad? standardele pe care clien?ii erau obliga?i s? le îndeplineasc? pentru a se putea califica pentru un împrumut. A?a au ap?rut tot felul de împrumuturi exotice, create special pentru ca toat? lumea s? se poata califica. Practic, b?ncile te îmbiau cu bani.

În acela?i timp b?ncile împachetau ?i vindeau la burs? toate aceste împrumuturi bazate pe propriet??i imobiliare. Odat? ajunse pe burs? s-au tot tranzac?ionat pân? când multe din documentele ini?iale care st?teau la baza împrumutului s-au pierdut pe drum.

?i a venit pr?bu?irea pie?ei imobiliare, valoarea propriet??ilor a început s? scad?, mul?i nu au mai putut pl?ti, al?ii au decis c? nu mai merit? s? pl?teasc? pentru o cas? a c?rei valoare a sc?zut dramatic, a?a c? tot mai multe împrumuturi au devenit neperformante. B?ncile au început procedurile de evacuare a r?u platnicilor ?i de recuperare a propriet??ilor gajate. Problemele au început s? apar? când s-a realizat c? documentele semnate ini?ial erau de neg?sit. A?a c? în multe cazuri avoca?ii b?ncilor au fabricat documente false pentru a le înlocui pe cele pierdute, fapt dovedit ulterior în instan??.

Prinse în ofsaid, patru din cele mai mari b?nci americane au stopat expulz?rile pân? când î?i fac ordine în hârtii. În acela?i timp procuratura din toate cele 50 de state americane a început s? investigheze practicile b?ncilor. Miza este imens?. B?ncile nu-i pot expulza pe r?u platnici dac? nu pot dovedi în instan?? c? ele sunt proprietarii de drept ai propriet??ilor imobiliare în cauz?. Plus c? falsurile folosite în multe din cazurile de pân? acum intra sub inciden?a codului penal.

Completare: “Specialistii” angajati de banci sa se ocupe de expulzarea rau platnicilor si recuperarea proprietatilor erau de meserie frizeri, muncitori la Walmart sau in alte fabrici. Multi nu aveau notiuni elementare despre cum functioneaza piata imobiliara. Cu toate acestea au fost angajati ca si “experti” de marile banci americane de genul Bank of America, JP Morgan Chase, Goldman Sachs etc.

Se pare ca distractia abia incepe.

Adaugat de | October 20th, 2010 | ADAUGA COMENTARIU

POSTEAZA UN COMENTARIU